FoxRed Marcin Gregorczyk

Mio do grafiki komputerowej...

...zacza si od pewnego "rysunku" mojego Taty, zrobionego jeszcze na Atari. Siedzia cay dzie nad kartk A4 w kratk, gdzie liniami by narysowany kanciasty pies, a p籀驕niej przez 3 godziny wpisywa wsp籀rzdne ka髒dego pixela , by na 14" ekranie kineskopowego TV m籀g si pokaza rysunek tak jak na kartce. Jako dziecko pamitam, 髒e podszedem i byem zafascynowany jakim cudem co co widz na kartce, widz tak髒e na monitorze. No i po chwili trzeba byo to wszystko wyczy i i spa... Kilkanacie godzin pracy by zobaczy efekt przez 5 minut, doceniaem prac i mio Taty, 髒e Mu si chciao, ale zaczem si zastanawia po co tak du髒o czasu powica na co co daje efekt na kilka minut... i tu w 1995 roku przyszed z pomoc pierwszy zakupiony komputer z "Okienkami", gdzie mogem "super efekty" zobaczy za pomoc ruch籀w myszki i utrwali go na dysku by si pochwali rodzince. i tak si to zaczo...

Im byem starszy...

... tym bardziej zaczem rozwija swoj pasj. Kupowaem i przerabiaem r籀髒ne kursy: od GIMPa po PhotoShopa, od Blendera po 3DsMaxa, pierwsze animacje we Flashu, pierwsze stronki i reklamy. Nastpnie ukoczyem dwuletni szko policealn Canva w Poznaniu uzyskujc pastwowy dyplom technika informatyka - grafika komputerowego (2D i 3D). Bardzo si ciesz, 髒e wykadali tam ludzie, kt籀rzy zawodowo pracuj w bran髒ach, kt籀rych nauczali i przekazali nam praktyczn wiedz. Wiedza teoretyczna, zweryfikowana przez wiedz praktyczn, wielokrotnie przydaa mi si w pracy. Ukoczyem kurs fotograficzny A.20 organizowany przez bydgoskie Technikum Chemiczne im. ukasiewicza. I nadszed kolejny etap mojego 髒ycia. 1 lutego 2018 otworzyem wasn dziaalno - opart na wieloletniej wiedzy i dowiadczeniu, ale przede wszystkim na zamiowaniu do tworzenia.

Czym FoxRed r籀髒ni si od innych? Od A do Z robi wszystko sam, przez co zbudowane strony internetowe s sp籀jne, wszystkie elementy ze sob wsp籀graj. Wiem jakiej grafiki chc u髒y przy tekcie, po rozmowie z Klientem wiem jakie ma oczekiwania, co chce zaakcentowa i na czym Mu zale髒y. Dodatkowo znajc stron od podstaw atwiej i lepiej mo髒n j wypozycjonowa i zoptymalizowa. Wszelkie projekty graficzne uzgadniam z Klientem, mog te髒 w razie koniecznoci wykona zdjcia - a co za tym idzie, nie musz szuka stockowych zdj "a mo髒e si nada" tylko wykona zdjcia takie jakie chce i jakie potrzebuje do projektu. W FoxRed pacisz za to co otrzymujesz i co na Ciebie zarabia, nie utrzymujesz zarzdu, floty samochod籀w, sztabu korporacyjnego itp.

Misja, cel... Po co to wszystko?

Zawsze chciaem zao髒y firm przed 30 i 3 miesice przed deadlinem si udao. Pracowaem ju髒 w wielu firmach, jako magazynier, kierowca, sprzedawca, fakturzysta... w du髒ym i w maych firmach oraz korpo. Wszystko ma swoje plusy i minusy, wa髒ne by wycign z tego wnioski. Dziki FoxRed chce stworzy now jako - uczciw, dziaajc, nie oszukujc. Po co to robi? Nie tylko dla wasnej satysfakcji, bo nie ma nic lepszego w 髒yciu zawodowym ni髒 zadowolony Klient, m籀wicy 髒e chce dalej wsp籀pracowa bo widzi tego efekty. A prywatnie? Robi to dla mojej rodziny. Po to by miaa godne 髒ycie, po to by wychowa dzieci na dobrych ludzi, z szacunkiem do innych, do pracy, do samych siebie. Jak ka髒dy facet, m髒 i ojciec, chce zapewni rodzinie stabilne i bezpieczne 髒ycie. Dlatego wiem, 髒e w tym co robi musz nieustannie si rozwija, by najlepszy by to wszystko cign ku dobremu. Ale przede wszystkim, zawsze i wszdzie, w ka髒dej sytuacji nie mog zapomina, 髒e przede wszystkim jestem czowiekiem, a czowiek zosta stworzony do tego by czyni dobro.

4.5 / 5 ( 33 votes )