Szanowni Państwo,
w zwi─ůzku z tym, ┼╝e od 25 maja 2018r. wesz┼éo w ┼╝ycie RODO, na podstawie art. 13 ust. 1Ôłĺ2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej cz─Ö┼Ťci: RODO – informujemy, ┼╝e:

-Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest FoxRed Marcin Gregorczyk z siedzib─ů w Bydgoszczy przy ulicy Fotowoltaicznej 12, 86-021 ┼╗o┼é─Ödowo oraz NIP 9671263412 zwany dalej Administratorem.
-Administrator nie ustanowi┼é Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotycz─ůcych ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pa┼ästwa praw:

 • zach─Öcamy do kontaktu z w┼éa┼Ťcicielem Marcinem Gregorczykiem, kontaktuj─ůcym si─Ö z Pa┼ästwem w sprawie naszej wsp├│┼épracy i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pe┼éni─ůcej funkcj─Ö Administratora Bezpiecze┼ästwa Informacji, z kt├│rym mog─ů si─Ö Pa┼ästwo skontaktowa─ç w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: rodo@foxred.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FoxRed

Dane osobowe przetwarzane przez FoxRed Marcin Gregorczyk to: imi─Ö i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane s─ů w celach:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • niezb─Ödnym do wykonania umowy, kt├│rej jeste┼Ťcie Pa┼ästwo stron─ů, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed wystawieniem faktury, na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů,
 • wys┼éanie faktury , kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů,
 • wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Pa┼ästwu produkt├│w i us┼éug jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpo┼Ťredniego.

Okres, przez kt├│ry dane osobowe b─Öd─ů przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wype┼énienia obowi─ůzku prawnego Administratora b─Öd─ů przechowywane przez okres obowi─ůzywania umowy, a po jego up┼éywie przez okres niezb─Ödny do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego Administratora (np. wynikaj─ůcego z przepis├│w podatkowych lub rachunkowych).

 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produkt├│w lub us┼éug FoxRed Marcin Gregorczyk na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, b─Öd─ů przetwarzane do czasu zg┼éoszenia sprzeciwu przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů.

Udost─Öpnianie danych osobowych.

Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzaj─ůce), takie jak na przyk┼éad: firmy ksi─Ögowe, kancelarie prawnicze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (dot. Google, Facebook)

Administrator ma prawo przekaza─ç Pa┼ästwa dane osobowe niezb─Ödne do wykonania umowy do pa┼ästwa trzeciego lub organizacji mi─Ödzynarodowej (Google, Facebook itd.). Facebook oraz Google przyst─ůpi┼éy do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatno┼Ťci UEUSA, a zgodnie z decyzj─ů Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiot├│w z siedzib─ů w Stanach Zjednoczonych, kt├│re przyst─ůpi┼éy do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopie┼ä ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania przez Pa┼ästwa kopii danych osobowych, kt├│re przekazujemy w celu realizacji umowy.

Jako podmiot danych maj─ů Pa┼ästwo prawo do:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o współpracę i obsługę zawartej umowy.

Przys┼éuguj─ůce Pa┼ästwu prawo do:

 • prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotycz─ůcych takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, je┼╝eli dane przetwarzane przez Administratora s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne,
 • prawo ┼╝─ůdania od Administratora usuni─Öcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przes┼éania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo┼Ťredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Unii Europejskiej, w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zwyk┼éego pobytu lub pracy osoby, kt├│rej dane dotycz─ů lub ze wzgl─Ödu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofni─Öcia zgody

Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych, na podstawie kt├│rego przestaniemy przetwarza─ç Pa┼ästwa dane w celach okre┼Ťlonych wy┼╝ej, z wy┼é─ůczeniem sytuacji gdy udowodnimy, ┼╝e w stosunku do Pa┼ästwa danych przys┼éuguj─ů nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrz─Ödne wobec Pa┼ästwa interes├│w, praw i wolno┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. realizacja zawartej zgodnie z prawem umowy).

Zabezpieczenia danych

Wszelkie Pa┼ästwa dane przechowywane przez firm─Ö FoxRed w formie elektroniczne s─ů zabezpieczone przez wieloetapow─ů weryfikacj─Ö dost─Öpu oraz jeden z najlepszych na rynku program├│w antywirusowych i antyw┼éamaniowych. Wszelkie dane wydrukowane w formie fizycznej, s─ů zabezpieczone i przechowywane w pomieszczeniu z drzwiami antyw┼éamaniowymi oraz sejfem.